Suchergebnisse | Mestská knižnica Stropkov http://kniznica.stropkov.sk/search/rss?q=%22hudba%20v%20obdob%C3%AD%20baroka%22&lang=DE Suchergebnisse Hudba v období baroka od Monteverdiho po Bacha Bukofzer, Manfred F.