Search results | Mestská knižnica Stropkov http://kniznica.stropkov.sk/search/index-item/rss?id=45135&value=Aichner,%20Bernhard&ticketId=-7&pageSize=20&s=-9&sd=ASC&page=1&lang=EN Search by index item:: Aichner, Bernhard Maskérka mŕtvych Báť sa treba živých, nie nebohých - ale naozaj je všetko, ako má byť? Aichner, Bernhard Maskérka mŕtvych Aichner, Bernhard