Search results | Mestská knižnica Stropkov http://kniznica.stropkov.sk/search/index-item/rss?id=39082&value=Artemiev,%20J.N.&s=-96&sd=DESC&page=1&lang=EN Search by index item:: Artemiev, J.N. Prevádzková spoľahlivosť poľnohospodárskych strojov Artemiev, J.N.